Referat for Trøndelag 2024 ->

  

 

Referat fra medlemsmøte i PV-klubben avd. Trøndelag 8. mai 2024 kl. 18:00

 

Sted: Skjølberg, Buvika

19 medlemmer + 2 ikke-medlemmer til stede

 

Tema: Smøring!

Første smøretreff for året, og endelig samling med våre veteranbiler. På forhånd hadde styret invitert til SMØRETREFF, med muligheter for å få hjelp til smøring og oljeskift. Dette var ryddig organisert med forhåndspåmelding. Bytte av oljefilter var tilgjengelig for de med B18/B20-motorer, og olje og filter var innkjøpt av klubben.

 

Olav Ramsøskar stod for både smøring og oljeskift. Tradisjonen tro ble arbeidet utført i en godt ”impregnert” varmekjeldress. Fire biler fikk kyndig behandling: To ble fikk en runde med smøring og to fikk utført oljeskift og smøring. For oss andre ble det kaffe på termos og nyinnkjøpt kakakaku og senkveldsprat.  

 

Referent:

Frank Olav Jacobsen (sekretær)

 

-

-

 

Referat fra medlemsmøte i PV-klubben avd. Trøndelag 3. april 2024 kl. 18:00

 

Sted: Wist-kafeen Sandmoen

14 medlemmer + 1 fra ytterian til stede

 

Hovedtema: Lars Fossums minneløp. Stein Hokstad informerer om komitéens planer og hva man nå samstemt har landet på innad i komitéen. Innledningsvis er det to formål med løpet som komitéen mener må legges til grunn:

 

1)skal være til ære for Lars, og 2)skape en tradisjon

 

Komitéen har vært seg bevisst å ikke konkurrere med andre klubber i ”markedet”. Videre at løpet hovedsakelig kjøres på asfalt, samt at løpet bør være av en viss lengde. Til sist bør det tas høyde for opptil 40 biler til start.

 

Start hos Erik Olav kl 12:00 (oppmøte én time før) – deretter fylkesveg 802 til Vigdalsmokrysset – så til Korsvegen og Hølonda – STOPP ved Hølonda landbruksmuseum –  STOPP ved Milano restaurant på Svorkmo – videre via Fannrem til Orkanger sentrum, så Viggjavegen tilbake til utgangspunkt.

 

Startkontingent kr 100,-, inklusive klistremerke dedikert løpet. Stein påpeker at løpet bør være enkelt å arrangere, og at dette også ville vært i Lars’ ånd. Olav Ramsøskar fortsetter med å si at dette er en start, og så ser vi an responsen. Påmelding ved oppmøte.

 

Forslaget bifalles. Dan Yngve: Komitéen oppsummerer (skriftlig) med tanke på utsendelse. Etter dette ble det kaffe med tilhørende kake og løsprat. 

 

Møtet avsluttet kl. 20:30.

 

Referent: Frank Olav Jacobsen (sekretær)

 

-

-

Referat fra medlemsmøte i PV-klubben avd. Trøndelag 6. mars 2024

 

Sted: Wist-kafeen Sandmoen

11 medlemmer til stede

 

Formann Dan Yngve starter med å informere om det nye styrets arbeidsmetoder. Info, innkallinger og lignende til medlemmene blir heretter å skje via 1)våre sider  under fanen ”Trøndelag” på PV-klubbens hjemmesider, og 2)pr. e-post. 

 

Facebook blir dermed nedprioritert av styret, men vår FB-side vil holdes oppdatert av Roger Bragstad.

 

Deretter gjennomgang av terminlista for 2024 pr. d.d. Det er viktig at denne speiler aktiviteter som harmonerer med medlemmenes ønsker og forventninger:

 

Smøretreffene i Buvika bør kanskje strekkes til også innbefatte annet enn kaffeslabberas og dekksparking, for eksempel turer i nærområdet?

 

Stemningen loddes med tanke på lengre turer, eksempelvis besøke Øyvind Dahl i Meråker, gjerne med påfølgende Harry-tur. Ingen åpenbare protester. Dan Yngve tar kontakt med Øyvind Dahl og avtaler dato.

 

Det samme gjelder forslag om tur til markedet i Falun 7. september; ingen direkte innsigelser i mot. Påføres terminlista.

 

Lars Fossums minneløp: Komité opprettes bestående av Stein Hokstad, Olav Ramsøskar og Odd-Erik Malmo. Det blir diskusjoner, bl.a. om hvor mye det skal legges i et slikt løp, startkontingentens størrelse, hvilke andre klubber skal inviteres med mer. Dette blir mat for komitéen, som jobber videre med andres innspill til akkompagnement av egne innfall. Dato for løpet fastsettes til 8. juni.

 

Stein foreslår felles oversikt som også inkluderer andre bilklubbers aktiviteter for løp, turer og treff. Dette kan stimulere til samkjøring og at flere deltar.

 

Referent: Frank Olav Jacobsen (sekretær)

PVnett