Klubbens 20 første år

Jack Arild Andersen og Aslak Heldal Haugen møtte hverandre på NAF-stasjonen på Økern høsten 1979.  De ble fort godt kjent med hverandre, og Jack fremla etter hvert idéen om å starte en Volvo PV-klubb i Norge.  Aslak tente på idéen, og før de visste ordet av det var det hele i gang, med diskusjoner om møter og visjoner.  Alt ble planlagt sent på høsten 1979, og Norsk Volvo PV-klubb ble etablert 1. januar 1980.

mres-8

Aslak og Jack tegnet seg som de første klubbmedlemmene og la layouten for det første klubb-emblemet og navnet på den første klubbavisen, PaVisen, som senere ble til PV-MAGAZINET.  Trond Jarle Ånerud var den første redaktøren av klubbavisa.
Det ble en ganske rask tilstrømming av et stort antall deltakere i klubbens startfase, ettersom Jack og Aslak kjørte rundt i Oslo-området og stoppet alt de så  av PV´er og Duett´er.  Eierne ble enten overtalt til å ta med seg en innmeldingsblankett, eller så puttet de en under vindusviskeren.
Klubbens første egne karavane gikk fra Texaco-stasjonen på Gjelleråsen i Oslo, videre på riksvei 2 til Kongsvinger og endestasjonen var Morokulien Grensekafe. Det var i alt 30 biler med på denne første turen, arrangert av Norsk Volvo PV-klubb.
Allerede i begynnelsen av `81 hadde klubben anskaffet seg ett knippe sponsorer, det kan nevnes; Trend Motor A/S, Stenseth Auto, Isberg’s Volvo, Amfibium A/S, som alle tilhørte i Oslo.  Rabattene varierte alt fra 10% til 40% og det var meget bra.  Disse avtaler er en saga blott i dag, i år 2000, dessverre.

Klubbens styre i stiftelsesåret var:

Formann: Jack Arild Andersen                        Teknisk dokm: Svein Cato Nygård 

Nestformann: Aslak Heldal Haugen                Tekn. jur. kons.: Arve Ulsrud

Klubbrekivisita: Knut Fagerlid                         Tekn. kom. motor: Arnstein Hansen

Redaktør: Trond Jarle Ånerud                          Tekn. kom. motor: F. I. Jørgensen

Arr. komité: Thor Thue                                      Tekn. kom. motor: J. A. Andersen

Arr. komité: Jostein Strøm                 Tekn. kom. karr.: Lars Ihlang

Tekn. Kom. karr.: Knut Fagerlid

ÅRET 1981

På Generalforsamlingen 3. februar 1981, ble det vedtatt at det styret som hadde sittet det året, skulle sitte et år til, dog ble det justert til litt mer etter dagens modell og med noen interne korrigeringer, samt at det ble valgt inn en sekretær.

Styret i 1981 ble da slik:

Formann: Jack Arild Andersen                        1. styremedl.: Ingebjørg Nielsen

Nestformann: Knut Fagerlid                             2. styremedl.: Tom Østli

Kasserer: Aslak Heldal Haugen                       3. styremedl.: Odd H. Rikenberg

Sekretær: Wenche Kjersti Larsen                    Klubbrekivisita: Knut Fagerlid

Redaktør: Trond Jarle Ånerud                          Innmeldinger: Ingebjørg Nielsen

Tekn. dok.: Svein Cato Nygaard

Disse ble da klappet inn i styret for det kommende året. Det ble lagt frem forslag om at klubben skulle prøve å lage vimpler, grillmerker og kulepenner for klubben.  Til slutt holdt de en auksjon som innbrakte ca. kr. 250,-.  Det var 40 personer som hadde møtt opp.
PV-klubben blir ett år og dette ble markert med en tur til Charlottenberg. Forskjellen på det å ha treff i Norge var at det kom flere PV’er, og Duett’en begynte og dukke opp. På den tiden ble det arbeidet veldig intenst med å få etablert klubben.  PaVisen gikk i trykken, så det var full fart, med null kroner i kassa.
På ettersommeren var vi frempå igjen, denne gangen fikk vi gjennom Volvo Norge adgang til EM i rallycross på Lyngåsbanen i Lier utenfor Drammen.  Her fikk vi kjøre visningsrunde gjennom hele banen med PV’er og Duett´er.  Samtidig ble bileierne annonsert i høytaleranlegget, likeså som klubben ble det.  Dette året ble det et spedt forsøk på å starte den første lokalavdelingen i Norsk Volvo PV-klubb’s historie.  Det skjedde i Ålesund, men dessverre rant det hele ut i sanden.
Norsk Volvo PV-klubb klarte kravet som ble satt i januar `81 nemlig å doble vårt medlemsantall og pr. 20. november 1981 var det 410 betalende medlemmer.

SØNDAG 10 MAI, TUR TIL HUK.

Det  var både gamle og nye ansikter også på denne plassen, noe som ble satt stor pris på.  Det som vakte stor oppsikt var turen fra Grønland og gjennom byen, der  alle sammen kjørte i bilene sine.
Det var spesielt én bil som ble  lagt merke til på denne turen, og det var en 1947 modell PV 444 A-modell.  Registreringsskiltet på bilen hadde en artig detalj som var HS 47444. Eieren hadde kommet helt fra Lillehammer for å være med, og det syntes vi var  veldig koselig.
Tom Østli hadde med seg sin Duett som ble kalt ”Jærnet”, en bil som var i meget bra stand.
Det var også mange andre fine biler med på denne turen, og turen ble avsluttet med en karavane inn til Grønland Torg, der det var oppløsning.

ÅRET 1982

STYRE OG STELL.

På generalforsamlingen for 1981, avholdt i 1982, fikk følgende personer tillit til å lede klubben i 1982.  Disse var:

Formann: Jack Arild Andersen                        1. styremedlem: Sven Erik Lunheim

Nestformann: Ståle Skaug                                 2. styremedlem: Ray Petter Moe

Kasserer: Bengt Roer                                         Redaktør: Odd Henning Rikenberg

Sekretær: Kåre Leth

PORSCHE OG VOLVO PV.

Det var Tjalle i Volvo Pv og Esso Gunnarson i  Porsche 911.  Tjalle var faktisk like kjapp i sin Volvo som Esso var med sin Porsche.
Volvo´en var kjappere enn Porsche´n i svingene, men måtte nok gi tapt på de lange strekningene.
Denne gangen ble det skrevet mer om Speedmans Volvo enn det ble om Porsche´n som var med, selv om det var Porsche´n som vant løpet.
Denne spesielle Volvo´en  ble senere dette året solgt til en nordmann som dessverre ikke taklet alle kreftene bilen hadde, og kjørte  den til totalvrak.  Dette er  selvfølgelig  veldig synd.

ÅRET 1983

Jack A. Andersen trakk seg fra formannsvervet siden han nylig begynte i ny jobb og fikk dermed en mer krevende arbeidstilling slik at deltidsjobben som formann ble for stor påkjenning.  Knut Fagerlid ble valgt til ny formann og for de fleste er vel han ganske kjent, for det var Knut som var klubbens første nestformann.

Styret for 1983 ble som følgende:

Formann: Knut Fagerlid                                                   2. styremedl.: Roar Olsen

Nestformann: Ståle Skaug                                               Redaktør: Odd H. Rikenberg

Kasserer: Bengt Roer                                                     1. vara: Egil Pettersen

Sekretær: Gaute Virik                                                      2. vara: Ingar Heiås

1.styremedlem:  Per Arne Roer                                     3. vara: Trond Larsen

Hele det nye styret ble klappet inn   av de oppmøtte medlemmer, noe som er en hyggelig opplevelse for de nyvalgte.

VOLVO – UTSTILLINGEN I GØTEBORG

Søndag 5. juni 1983 startet en del av medlemmene turen nedover  mot Sverige,   målet var Gøteborg og Volvo-utstillingen som skulle gå av stabelen der.  Bilfolket fra Norge ble desverre møtt  av et  skikkelig regnskyll på halvveien og dette  vedvarte dessverre en stor del av den ellers så flotte utstillingen.
Salg av nye og brukte deler var som alltid meget populært, men på grunn av det dårlige været, ble ikke salget som forventet.  Allikevel var det mye  folk på Torslanda Flygfält.
Verdens  laveste PV, kun 118 cm høy, var  også tilstede.  Det var to brødre som bygget denne noe spesielle bilen i sene nattetimer.  Det tok dem nesten 3 måneder å gi bilen  det utseende den  hadde ved denne utstillingen.  Den vant førstepremie i sin klasse.
Det var mange originale PV’er som deltok på utstillingen, og tilskuerne viet også disse mye oppmerksomhet.
Epa – traktorene var også godt representert i mange fantasifulle utgaver og med mange artige detaljer som var verdt en kikk.
I det hele tatt var dette en fantastisk utstilling. Bilene sto oppstilt på rekke og rad så langt øye kunne se, og ca. 6000 mennesker var innom utstillingen.

ÅRET 1984

Styret i dette året besto av følgende personer:

Formann: Knut Fagerlid                                                   2. styremedlem: Roar Olsen

Nestformann: Ståle Skaug                                               Redaktør: Odd H. Rikenberg

Kasserer: Bengt Roer                                                     1. vara.: Egil Pettersen

Sekretær: Trond Larsen                                                 2. vara.: Sven Erik Lunheim

1. styremedlem: Per Arne Roer                       3. vara.: Lars Hoel

Det er nå opprettet 4 lokalavdelinger i klubben, og styret ønsker flere avdelinger rundt om i landet. Alle de store byene fra Kirkenes i nord til Krisiansand i sør er alle gode alterativer til og ha en lokal – avdeling, bare det er medlemmer som kunne tenke seg og etablere en avdeling for de nære omgivelser.

UTVENDIG SOLSKJERM OG STENSKJERM

Det kom en dårlig nyhet fra Statens Vegvesen om at det ble forbudt  å ha utvendig solskjerm, ”Gangstercaps” eller steinskydd på grunn av fare for større skader på personer som er litt uheldige.
Vurdering av utvendige solskjermer blir fastsatt ut fra kjøretøyforskriftenes § 6 nr. 1 og 2, som blant annet inneholder krav om at det fra førerplassen skal være tilstrekkelig utsikt.  Bilen skal også være formet på en slik måte at den ikke forårsaker unødvendig skade ved påkjørsel.
På små kjøretøy, for eksempel vanlige personbiler, vil en slik solskjerm normalt redusere utsikten fra førerplassen ved overgang fra plan veg, eller utforbakke til motbakke.
På disse kjøretøyene der personer ved en kollisjon eller en påkjørsel kan kastes over panseret og oppover frontruten, vil en solskjerm være en direkte fare, og vil kunne forårsake unødige personskader.
På litt større kjøretøy som for eksempel Chevy Van´s og VW Transporter, anser man at faren for å komme i kontakt med solskjermer og lignende, er vesentlig mindre.  Hva som er tilstrekkelig utsikt fra førerplassen på denne type biler må vurderes i hvert enkelt tilfelle.  Montering av solskjerm fører imidlertid til noe tildekking av frontrutens glassareal.
Vedrørende steinskjermer, frontspoiler, har de ingen innvendinger mot at disse blir montert på en slik måte at blinklysene ikke tildekkes.

TUREN TIL VOLVO FABRIKKEN.

Søndag 12. april skulle medlemmene møtes på Grønland Torg i Oslo klokken 11.00, og bussen vendte snuten mot Gøteborg og Volvo – fabrikken med en diger plakat som det sto NORSK VOLVO PV KLUBB PÅ VEI TIL GØTEBORG”.

Medlemmer fra Hedemark, Gudbrandsdalen, Stavanger og Bergen var med på turen, selv om de fleste kom fra Oslo-området.  Turen nedover gikk knirkefritt.  Et hotell i sentrum var avsatt til PV-klubben´s disposisjon og etter en natt med god søvn startet dagen med en deilig frokost ved 7.30 tiden.
Så var det bare å hoppe på bussen for å avlegge fabrikken et besøk.  På fabrikken ble det begynt med en film om alle Volvo’s produkter, med blant annet BM, Penta, flymotorer, lastebiler og personbiler og det ble litt informasjon om Volvo konsernet i sin helhet.
Vi ble også opplyst at det var om lag 9700 ansatte på bedriften, og i hele konsernet var det 57000 ansatte.
Volvo ble startet i 1927 av Assar Gabrielsson og Gustav Larsson, med god hjelp av SKF (Svenska Kullagerfabriken).  Da eide SKF 55% av Volvo konsernet.  Volvo sto da for ca. 13% av svensk eksport og produserte om lag 6000 biler i uken.  Til orientering kan det nevnes at det i 1927 ble produsert ca. 3000 biler i året!
Etter informasjonsmøtet fikk vi være med i et lilleputt-tog som tok oss med på en omvisning i de forskjellige avdelingene i den én km lange bygningen til Volvo.  Rundturen tok ca. 1 time.  Etter omvisningen ble de tatt med til en stor hall hvor Volvo har en stor utstilling av noen av sine bilmodeller gjennom tidene. Riktig nok var det bare små modellbiler, men de var helt like de store utgavene.
Turen ble avsluttet med en god middag og et besøk i en lokal bildelebutikk.
Gøteborgturen var over da de ankom Grønland Torg på mandag kveld, med en fornøyd gjeng Volvo-entusiaster.

MOROKULIEN.

For fjerde gang ble det arrangert treff på Morokulien.  Lørdag 25. og søndag 26. august ble det igjen et fargesprakende PV – show på grensen.
Som vanlig på alle gode PV-treff var det rebusløp, middag og dans på lørdagen, og bilutstillingen på søndag.

Årets premier gikk til

PV Original:         Lennart Petterson               PV 444 AS, 1950

PV Custom:           Jørild Nymoen                     Pv 544 E, 1965

Duett Original:     Ruth Tomassen                   P- 210 D, 1965

Duett Custom:      Steinar Hagen                      P- 210 D, 1964

Bruksklasse:         Bjørn Øverbye                     P- 210 M Pickup, 1968

Best in show:       Bjarne Berger                       445 DS, 1954

  

ÅRET 1985 

VALG ‘ 85

Lørdag 2. mars avholdt Norsk Volvo PV-klubb generalforsamling og valg av nytt styre sto på dagsordenen.  Store forandringer ville skje og det håpes at det nye styret ville bli like godt mottatt som det sittende styret ble.  Kandidatene til det nye styret fantes, men det skulle vært litt mer konkurranse om jobbene.
Formann Knut Fagerlid ville gjerne trappe ned litt og heller ta bedre vare på kone og barn, men helt kvitt klubben ble han ikke for datamaskinen var hans område.
Som kandidat til formannsjobben stilte redaktøren Odd Henning Rikenberg. Redaktøren trengte litt miljøforandring.
Trond Larsen stiller til gjenvalg som sekretær, selv om det kanskje passet litt dårlig for ham.  Det var nemlig en ørliten sjanse for at han måtte kle seg i kongens grønne klær.
Redaktørens søster, Trude Rikenberg er kandidat til 1.styremedlem, og Erik Lie fra Vestfold var kandidat til 2. styremedlem. Kandidat til redaktørjobben var Jack A. Andersen

Det nye styret for 1985:

Formann: Odd Henning Rikenberg  1. styremedlem: Erik Lie

Nestformann: Ståle Skaug                 2. styremedlem: Trude Rikenberg

Kasserer: Bengt Roer                                         Redaktør: Jack A. Andersen

Sekretær: Trond Larsen

Den nye redaktøren: 

Det ble litt turbulens for PV-MAGAZINET dette året.  En redaktør troppet av til fordel for ledervervet og en ny ble valgt, gjorde ett blad og forsvant, en tredje ble spurt om han ville ta jobben, takket være kløkt og intelligent, så svarte han ja, og det ble Sverre Lyngås som skrev vårt medlemsblad frem til generalforsamlingen 1986.

VI FORMERER OSS

Nå skjer det ting i PV-klubben. Etter at lokalavdelingsoppstarten i Ålesund svant hen, og det ble Oslo, Vestfold og Sørlandet som var våre tre lokalavdelinger, fikk de dog ikke være alene lenger, for nå har Østfoldingene fått seg egen avdeling også. I Skiens-traktene var det også liv og røre så på nyåret 1986 kommer det en lokalavdeling for Telemark.  Dessverre svant også denne hen.
Vestfold-avdelingen fikk en invitasjon i fra Volvo-forhandleren i Vestfold, AS Bil-Service, til å delta på en utstilling der.  Dette takket vi selvsagt ja til, og disponent Per Anders Jensen i Tønsberg-avdelingen annonserte også i annonsen for utstillingen at Norsk Volvo PV-klubb var representert.
Bilen som ble utstilt fra klubben var en Volvo PV 444 fra 1952, med registreringsnummer LH 52444. Bilens eier var den gang klubbmedlem 658, Jan Klemmetsby fra Tønsberg.                  

ÅRET 1986

Åpningen av Østfold Motorcompany.

Det var med spenning det ble sendt ut invitasjoner til alle PV-medlemmer i østlandsområde om å komme på besøk til Østfold-avdelingen.

Vi var invitert til Østfold Motor Company i Råde, til åpningen av Norges nyeste og fineste Volvo-anlegg.
Vi ble enige om at vi skulle være på Råde klokken 15.00, og kjøre i karavane inn på plassen, rundt den store bygningen, for deretter å parkere foran den store utstillingshallen.  Problemet var imidlertid det at mesteparten av medlemmene i Østfold bodde syd for Råde, mens Bengt Roer som da bor i Moss skulle samle sammen medlemmene som kom fra Oslo og med fergen fra Horten nede i Moss. Det ble besluttet at det skulle kjøres egen karavane fra Moss til Råde sentrum, og  så møte de andre der for så å kjøre samlet bort til Volvo.
Desverre var det to om å se feil på fergetabellen Horten-Moss, hvilket medførte at vi kom for sent i gang fra Moss, som igjen gjorde at vi kom i to puljer til Volvo,  men du verden så moro det var for det!
Bare det å kjøre i karavane, vi holdt godt til høyre, men likevel var det ingen som kjørte forbi oss. Noen prøvde men de ble så opptatt av bilene at de ikke kom lenger.  Desverre ble været dårlig denne dagen, så det var ikke noe moro å kjøre i sølesprut.  Når vi kom frem til Volvo, stod det mengder med mennesker innenfor vinduene (det var rart de ikke ramlet ut).
Til sammen var det sytten PV’er og Duett´er som møtte opp, men gøy var det uansett, selv om aktivitetene ute ble så som så på grunn av været.

MEDLEMSSITUASJONEN.

På vår data hadde vi 972 registrerte medlemmer, mens det av disse var om lag 400 betalende medlemmer.  Vi hadde stor økning av nye medlemmer, men også stort tap av gamle medlemmer.  Dette er en sak vi begynte å jobbe med i slutten av 1985, så for vi se hvilket utslag dette gjør når medlemskontingenten er betalt.
(utdrag fra årsberetningen for 1985).

EN NY TRYKKSAK.

Dette er en  hendig sak som ble prøvet ut i 1985, nemlig PV-INFO, og etter responsen og bedømme er den kommet for og bli.  Meningen med PV-INFO er at denne skal inneholde nyheter med litt hastverk, invitasjoner og ellers det som måtte være aktuelt (utdrag fra årsberetningen for 1985).

Det nye styret for 1986:

Formann: Bengt Roer                                         Redaktør: Sverre Lyngås

Sekretær: Arild Gunther                                     1.styremedlem: Ulf Amundsen

Kasserer: Bengt Roer                                         2.styremedlem: Jack Arild Andersen 

MOROKULIEN PV-SHOW 1986.

Morokulien PV-show ble avholdt for sjette gang helgen 23. - 24. august.  Mange kom allerede på fredagen den 22., og kvelden ble brukt til å kose seg med videoopptak fra tidligere arrangementer i PV-klubbens regi.  Mange benyttet også anledningen til å få seg litt mat og treffe kjente.
Lørdagen kom med surt vær, men siden det ikke var noen arrangementer først på dagen, benyttet mange anledningen til å ta seg en tur over grensa til Eda for litt shopping.
Kl. 12.00 ble treffet formelt åpnet av formannen, Bengt Roer.  Starten på rebusløpet gikk like etterpå.  Et morsomt innslag i dette rebusløpet var at deltakerne fikk i oppgave å komme tilbake med en stein med lik vekt som den de fikk kjenne på ved start.
Her kom deltakerne tilbake med til sammen 31,6 kg stein.  To deltakere hadde helt riktig svar, mens andre hadde doblet vekta.
Lørdag kveld var det fest med koldtbord og dans.  Det var også taler og annen underholdning.
Søndag formiddag pusset de flest bil, for nå skulle utstillingen gå av stabelen.  Det ble utstilt til sammen 74 biler.  Dette var vel ny rekord.
Best in show premien gikk til Bjarne Berger som fikk 112 stemmer. Avslutningen av treffet var premieutdelingen ved scenen. Helt til slutt ønsket Bengt alle en god tur hjem.

ÅRET 1987 

GENERALFORSAMLINGEN 1987.

Generalforsamlingen ble avholdt den 14. februar.  Av årsberetningen for 1986 kan vi se at medlemstallet nå har økt igjen etter en nedgang i 1985.  PV-MAGAZINET har kommet ut med syv utgaver i året som gikk.
Nytt av året er at Norsk Volvo PV-klubb fra 1. februar 1986 ble opptatt som medlem i L.M.K.; Landsrådet for Motorhistoriske Kjøretøyer. Dette håper man skal gi medlemmene mange fordeler både med forsikring og forholdet til myndigheter og lignende.

Det nye styret i klubben er:

Formann: Bengt Roer                                         1.styremedlem: Ulf Amundsen

Sekr./Nestformann: Arild Günther                   2.styremedlem: Hans Petter Tonum

Kasserer: Bengt Roer                                         Redaktør: Sverre Lyngås

ÅPNING AV ØSTFOLD BIL´S ANLEGG PÅ MYSEN.

Norsk Volvo PV-klubb ble invitert til å være med på åpningen av Østfold Bil´s anlegg på Mysen.  Dette var jo svært hyggelig, og etter diverse telefoner for å finne en bil vi kunne stille med, det var jo tross alt vinter, kunne Arild Günther og Ulf Amundsen sette kursen for Mysen.
Vel framme på Mysen ble vi først anvist plass på verkstedet sammen med lastebilene, men man fant etter hvert ut at det var bedre at vi flyttet inn i utstillingshallen.  Det vil si, halvveis inn i hallen.  Det ble en ganske kald opplevelse etter hvert, men med masse kaffe som oppvarming gikk det bra.  Vi fikk ikke solgt noe særlig med klubbrekvisita, men interessen for klubben var stor, og vi fikk tegnet flere nye medlemskap.  Slikt inspirer jo til videre representasjon for klubben.
Dessuten fikk vi muligheten til å prøvekjøre de nyeste Volvo-modellene, og det er jo selvsagt noe man setter pris på, entusiaster som vi er, og hvilken biler, 700-serien var, det var jo det ”heteste” på den tiden..
Østfold Bil ønsket fortsatt å ha forbindelse med PV-klubben, og det takket vi selvsagt ja til. 

VOLVO´S 60-ÅRS JUBILEUMSFEST PÅ MANTORP PARK.

Den 27. juni feiret Volvo sitt 60-års jubileum med en stor Volvo-festival på Mantorp Park.  Det var dessverre ikke mange norske biler å se, men vi så da noen: Asgeir Engjom med sin flotte 444-47 og Tor Stevenson med sin  P 1800-65.  Av disse fikk Asgeir Engjom premie for sin 444.
Utstillingen var litt tilfeldig lagt opp og parkeringen ble noe rotete.  Mange biler ble bare parkert hulter til bulter, og det var nok ikke enkelt å dømme i de forskjellige klassene.
Alt som rullet, bare det het Volvo, kom inn.  Dette gjorde jo kontrastene meget store, men ikke mindre engasjerende for det.  En del av de ombyggingene som var gjort, var ikke særlig bra, mens andre var meget profesjonelle.
Premiene var sponset av Volvo, blant annet mobiltelefoner og stereoanlegg.  Det var også oppvisninger og bilparader.
Alt i alt et flott arrangement, selv om man kunne ønske seg litt bedre informasjon om de forskjellige aktivitetene.

GOL-TREFFET `87.

Den 13. - 14. juni var tiden kommet for Gol-treffet. Også denne gangen kom mange allerede på fredagen.  Været var ganske utrygt, men ikke verre enn at de som ville kunne ta seg en spasertur.
Treffets eldste og yngste deltakere kom fra Sverige og den yngste var bare to måneder gammel.  Den som god PV-krok skal bli, skal tidlig krøkes!  Ellers ble fredagskvelden benyttet til hilse på gamle kjente, eller bli kjent med nye.
Lørdagen opprant med sol, og det var jo alle glad for.  Et stykke ut på dagen var det utstilling og delesalg.  Det var i alt 34 biler med på utstillingen.
Etter utstillingen kjørte man karavane til Volvo-forhandleren på Gol hvor det var ferdighetskjøring.  Etter vel gjennomført ferdighetskjøring bar det videre i karavane gjennom Gol sentrum tilbake til Gol Campingsenter og klargjøring til grillfest.  På grunn av for liten deltakelse ble ikke dette noe av.
Utover kvelden tok stemningen seg opp en del, og været var ganske bra.  Til slutt på kvelden var det premieutdeling fra de forskjellige aktivitetene før på dagen. Her gikk for eksempel premien for lengste reise til Christer Eriksson med 680 km.

BOLKESJØ JUBILEUMSTREFF 1987.

Norsk Volvo PV-klubb avdeling Vestfold var invitert av Motorhistorisk Klubb i Drammen til å stille opp i deres løp, Jubileumsløpet, den 15. august, og det stilte i alt 70 kjøretøyer hvorav 15 var Volvo.  Løypa gikk fra Drammen via Mjøndalen til Kongsberg.  Her var det kaffe og kaker og underholdning.  Så gikk turen videre over Meheia og til Notodden. Siste etappe gikk fra Notodden til Bolkesjø, hvor det var pause fram til middag.
Under middagen var det premieutdeling, og det gledelige var at medlem nummer 998, Arvid Martin Hansen fra Horten vant førstepremien.  Det ble også premier til medlem nummer 631, Erik Lie og medlem nummer 925, Richard Rasmussen, begge fra Vestfold-avdelingen.

MOROKULIEN PV-SHOW 1987.

Morokulien PV-show gikk igjen av stabelen den 21. - 23. august.  Det kom i alt 33 PV´er allerede på fredagskvelden, og av disse var 10 biler fra Trøndelags-avdelingen.
I motsetning til fredagsværet, som var av det fuktige slaget, så lørdagen ut til å bli bedre.  Delemarkedet gikk strålende og rebusløpet senere på dagen gikk greit.
På  den store festen på lørdagskvelden var det sørget for et flott koldtbord og det var stappfullt i lokalet.  Det var i alt 146 personer med på festen.  Midt under spisingen ble det holdt premieutdeling for rebusløpet, og det skulle synges, så noen klaget over at de ikke fikk matro.  Etter en luftepause fortsatte festen med  dans og sprell til langt på natt.
Søndagsmorgenen opprant med melding om at noen hadde brutt seg inn i en is-bil på Morokulien.  Det ikke synderne visste var at isen var gammel og bedervet, så det var mange som hadde mageproblemer utover dagen.
Søndagsværet var heller ikke noe å skrive hjem om, det pøste ned hele tiden, men man fikk da holdt utstilling med 65 biler.
De som fikk premier var selvsagt fornøyde og alle reiste hjem etter hvert.  Treffet hadde tross alt vært hyggelig, og de fleste var nok godt fornøyd med helgen.

ÅRET 1988

Dette års generalforsamling ble avholt på Helsfyr Hotell i Oslo, og det var store utskiftninger i styret.

Det nye styret i klubben er:

Formann: Bengt Roer                                         1. styremedlem: Sjur Andersen

Nestform./sekretær: Arild Günther                  2. styremedlem: Jack A. Andersen

Kasserer: Wenche Fagerlid                              Redaktør : Lars Fossum

Klubben har hatt 1275 medlemmer i 1987 fordelt på blant annet fem lokal-avdelinger.
PV-MAGAZINET er utgitt i syv utgaver.

For 1988 har det vært ganske stor aktivitet over hele landet:

Sørlandsavdelingen har arrangert Sørlandstreff og sommertreff.
Trøndelagsavdelingen har hatt kjøretur og pinsetreff.
Oslo/Akershusavdelingen har hatt smøretreff og våråpning på Ekeberg.
Vestfoldavdelingen har hatt takstkveld.                                                    

MOROKULIEN 1988.

Morokulientreffet 1988 var det 8. i rekken og ble holdt 12. - 14. august.  Treffet fulgte tradisjonen med ankomst fredag kveld/natt og med delesalg på lørdag formiddag.
Ut på ettermiddagen gikk det tradisjonelle rebusløpet før man som vanlig møttes til fest på kvelden.
Søndagen var som vanlig forbeholdt utstilling med premiering av de beste.

ÅRET 1989

En ny generalforsamlingen ble avholdt på Hamar denne gangen.

Det nye styret i klubben ble: 

Formann: Jon O. Mathisen                               1. styremedlem:Trond Asmussen

Nestformann/sekr: Morten Johnsen               2. styremedlem: Sjur Andersen

Kasserer: Wenche K. Fagerlid                         Redaktør: Lars Fossum

MOROKULIEN 1989.

Morokulientreffet 1989 ble arrangert for 9. gang.  Neste år er det jubileum!  Som andre år var det stor gjensynsglede blant deltakerne; mange ser hverandre bare denne en gangen i året.
Nesten som vanlig var været tvilsomt på fredagsettermiddagen, men lørdag var været fint.
Dagens program startet med fellestur til Kongsvinger Bilco hvor 47 biler ble utstilt.  Deretter var det rebusløp tilbake til Morokulien.  I alt 32 biler deltok i rebusløpet.  Som vanlig ble lørdagskvelden avsluttet med fest.
Søndag var det som vanlig utstilling av i alt 68 biler før man satte nesa hjemover. 

LMK-FORSIKRING.

Endelig er forsikringsavtalen med LMK i havn.  Dette vil forhåpentligvis mange medlemmer benytte seg av.
Oslo/Akershusavdelingen har vært på treff i Askersund i Sverige.

ÅRET 1990

Generalforsamlingen ble holdt den 27. januar på Sødorp Gjestgiveri på Vinstra. Etter en del uklarheter med hensyn til innkallingen til møtet, ble møtet allikevel satt og forhandlingene kunne begynne.

Det nye styret i klubben er:

Formann: Jon Olav Mathisen                           1. styremedlem: Arne H. Morstøl

Nestformann/sekr.: Morten Johnsen              2. styremedlem: Sjur Andersen

Kasserer: Leif N. Bjørklund                               Redaktør: Trond Asmussen

Aktiviteten har vært stor dette året:

Det ble  arrangert tur til Gøteborg 15. mars med besøk på Volvo- fabrikken på Torslanda.  En koselig tur med mange godbiter for Volvo-frelste.
Møre og Romsdalsavdelingen har arrangert PV-treff i Surnadal som var svært vellykket.
Oslo/Akershus-avdelingen har feiret PV-klubbens 10 års jubileum med en fest i kantinen på Volvo Norge. De har også hatt vårmønstring med kjøretur til bilmuseet i Horten.  Trøndelagsavdelingen har igjen arrangert Pinsetreff.  Her var det utstilling, kortesjekjøring, festlig samvær, besøk på Munkholmen og kjøretur rundt Jonsvannet og Selbusjøen.
Sørlandsavdelingen har hatt høsttreff på Beverøya Camping i Bø i Telemark.

MOROKULIEN 1990.

Morokulien PV-show 1990 ble også et slags 10 års jubileumstreff.  Det var jo 10. gang treffet ble arrangert, samtidig som PV-klubben også var 10 år.
Det var også i år kortesje til Kongsvinger Bilco og rebusløp tilbake til Morokulien.  Her var det delemarked og senere på kvelden var det fest.
Søndag var det som vanlig utstilling ca. 80 biler.
Et slikt treff er en stor inspirasjon for å fortsette arbeidet i garasjen ennå en vinter.

ÅRET 1991

Generalforsamlingen ble holdt på Veikroer, Vinstra den 9.februar, og i igjen ble det rokkeringer og nye ansikter i PV-klubben´s styre, denne gang med hovedtyngden fra Møre og Romsdal, ispedd med folk fra Trøndelag og fra Aust-Agder.

Det nye styret i klubben er:

Formann: Kjell Øye                                            1. styremedlem: Stig Rune Otterlei

Nestformann/sekr.: Arne H. Morstøl              2. styremedlem: Magnar W. Olsen

Kasserer: Leif N. Bjørklund                               Redaktør: Ola Reistad

Lokalavdelingene har også i år vært svært aktive:
Sørlands-avdelingen har hatt både vårtreff, sommertreff og høsttreff i tillegg til de vanlige medlemsmøtene.
Sommertreffet gikk av stabelen i Arendal 1. - 2. juni.  Her kom det to biler fra Trøndelag samt én bil fra Sverige.
Man hadde bilkortesje inn til byen hvor 28 biler parkerte på rutebilstasjonen.  Senere på lørdagen arrangerte man båttur på Nidelva før man gikk i gang med grillingen.
Søndag var det som vanlig utstilling før man reiste fornøyde hjem.
Ut på høstparten var det igjen tid for høsttreffet i Bø.  Her var det også satt av god tid til hyggelig samvær med likesinnede PV-venner.  På lørdagen var det mønstring hos Volvo-forhandleren på Notodden.  Lørdagskvelden ble brukt til både grilling og videoframvisning.
Vestfold-avdelingen har hatt flere medlemsmøter på Flykaféen, ett av de var sammen med Amazonklubben.  De har også hatt treff hos Hercules Bil i Skien, også det sammen med Amazonklubben.
Trøndelagsavdelingen har hatt kjøring på glattkjørings-banen i Orkdal.  Dette var et morsomt arrangement som mange hadde både nytte og glede av.  De har også arrangert PV-treff ved Hustadvika 14. - 16. juni sammen med Møre og Romsdals-avdelingen.  Her var det kjøretur til fiskeværet Bud og "Twin & Single" motorsykkeltreff.  Videre kjørte man til Molde.  Utpå ettermiddagen var det busstur/båttur til Ragnar Torseth´s Håholmen.  Man var også på båttur til Kvitholmen fyr.  Dette var et meget vellykket treff.

ÅRET 1992

Det nye styret i klubben er:

Formann: Knut Fagerlid                                    1. styremedlem: Stig Rune Otterlei

Nestformann/sekr: Tore Lingjærde                  2. styremedlem: Dag Stave Olsen

Kasserer: Leif N. Bjørklund                               Redaktør: Jon Olav Mathisen

I løpet av året har det vært mange aktiviteter for PV-folket; Det har vært vårmarked på Ekeberg, sommertreff i Dutch Volvo-Club, treff hos Hercules Bil A/S i Skien, våråpningstur med Oslo/Akershus-avdelingen og Vestfold-avdelingen, sommertreff  i Ål i Hallingdal, vårtreff i Rogaland, sommertreff i Arendal, og selvfølgelig Morokulientreffet.
Her var ikke været av det beste fra starten, men på lørdagen kom sola, og kortesjekjøringa til Kongsvinger gikk bra.
Rebusløpet startet klokka 12.00 med mange morsomme poster før man gikk i mål i Morokulien.
Festen om kvelden var vellykket, og det samme kan sies om maten.
Søndagsværet var litt gråere enn på lørdag men utstilling ble det med mange flotte biler og fornøyde vinnere.
Igjen ble det trøbbel med klubbavisa vår, som ikke kom ut.  Redaktøren hadde problemer og etter avtale med sittende redaktør tok styret kontakt med Vestfold-avdelingens representant Sverre Lyngås, og på nytt ble han den ”reddende engel”, idet han avløste den valgte redaktør og han tok jobben igjen frem til neste generalforsamling, et arbeide som kom til å vedvare i flere år.

ÅRET 1993

Generalforsamlingen ble holdt på Rica Olrud Hotell ved Hamar, og igjen ble det n del utskiftninger og rokkinger i styret.

Det nye styret i klubben er:

Formann: Tore S. Lingjærde                             1.styremedlem: Odd Sjåvåg

Nestformann/sekr: Roger Fjeldet                     2.styremedlem: Dag Stave Olsen

Kasserer: Leif N. Bjørklund                               Redaktør: Sverre Lyngås

SHELL-AVTALEN.

Norsk Volvo PV-klubb inngikk en avtale om euroShell betalingskort med A/S Norske Shell.  Dette var et godt tilbud til medlemmene som mange benyttet seg av.

Også dette året var det stor aktivitet i klubben.  Alle lokalavdelingene var på forskjellige måter involvert i en eller flere aktiviteter for medlemmene.
Vårtreff i Rogaland, vårtreff i Arendal, sommertreff på Nidelv Camping i Arendal, høsttreff i Bø i Telemark, og ikke minst landstreff på Fredriksten Camping i Halden. Dette er første året uten Morokulientreff.

LANDSTREFFET 1993.

Som tidligere nevnt gikk dette treffet i Halden, nærmere bestemt på Fredriksten Camping, og Østfold-avdelingen var sterkt representert i forbindelse med avviklingen av treffet.
Fredagen var som vanlig viet til innkvartering og gjensyn med gamle venner og en del nye.
Lørdagen opprant med flott vær, og det lovet jo bra for rebusløpet og de andre aktivitetene som var planlagt.  Av disse aktivitetene kan vi nevne delesalg og barneaktiviteter. 
På kvelden var det festmiddag og dans og auksjon.
Søndagen var som vanlig utstillingsdag. Her var tålmodigheten til værgudene slutt og regnet silte ned. Likevel var det utstilt ca. 50 biler.

ÅRET 1994

Generalforsamlingen ble denne gangen avholdt på Rica Olrud Hotell på Hamar, den 5. mars.  For første gang på mange år ble et sittende styre gjenvalgt, ikke en gang en liten rokkering skjedde denne gang.

Det nye styret i klubben er:

Formann: Tore S. Lingjærde                             1.styremedlem: Odd Sjåvåg

Nestformann/sekr: Roger Fjeldet                     2.styremedlem: Dag Stave

Kasserer: Leif N. Bjørklund                               Redaktør: Sverre Lyngås

Oslo/Akershus-avdelingen har i tillegg til ordinære medlemsmøter hatt kjøretur blant annet til Tofte i Hurum.  Det var frammøte på Essostasjonen på Ramstadsletta.  Det var i alt seks biler som dro av sted.  Etter hvert kom det flere til, blant annet fra Vestfold.  Etter samling ved Holmen i Asker dro man i retning Hurum.  Langt om lenge kom man fram til Breiangen Gjestegård hvor man hygget seg med mat og drikke før man måtte sette nesa hjemover.
Magnar Willy Olsen fra Trøndelags-avdelingen og Tore Gundersen fra Oslo/Akershus-avdelingen har vært på et forsikringsseminar i regi av LMK. Sammen med 104 andre var man samlet i to dager.  Dette var et vellykket seminar og man fikk masse lærdom om forsikring og skadebehandling.

LANDSTREFFET 1994.

Landstreffet ble i år holdt på Badstø Camping på Tretten i Gudbrandsdalen.
På fredag var værgudene sure og overøste oss  med masse regn.
På lørdagen var det litt lettere vær og de 30 bilene kunne legge ut på rebusløpet. Mål for rebusløpet var lagt til Vegmuseet, og deltakerne se mye artig etter at de var kommet i mål.
Kveldens fest samlet 130 feststemte mennesker. Det var også her premieutdelingen for rebusøpet ble holdt.
Søndagen ble det også regn, men utstilling ble det likevel.
Mange fornøyde vinnere, og alle kunne reise fornøyde hjem etter et koselig landstreff.

 mres-3

ÅRET 1995

Generalforsamlingen ble atter en gang avholdt på Rica Olrud hotell på Hamar, denne gang den 25. februar, og igjen ble det utskiftninger i klubbens styre.

Det nye styret i klubben er:

Formann: Grete Gundersen                               1. styremedlem: Geir Arne Myhre

Nestformann/sekr: Odd Sjåvåg                        2. styremedlem: Dag Stave

Kasserer: Leif N. Bjørklund                               Redaktør: Sverre Lyngås

LANDSTREFFET 1995 – 15 ÅRS JUBILEUM.

Landstreffet ble arrangert på Osensjøen Turistsenter, midt mellom Elverum og Trysil.  Dette treffet hadde god forbindelse med værgudene så været var strålende.
Deltakelsen ble rekordstor, og lørdagens rebusløp hadde også stor deltakelse. Etter rebusløpet var det delemarked og salg av klubbartikler.
Som vanlig var det festlig lag på lørdagskvelden og hvor man gjorde ekstra stas på initiativtakerne til klubben: Aslak Heldal Haugen og Jack Arild Andersen. Det ble også delt ut blomster og treffskjold til de som fortjente det.
Søndagen ble som vanlig brukt til utstilling, og alle som skulle være med, pusset og vasket fra tidlig morgen. Det var en vellykket utstilling av i alt 94 biler i det fine været.

mres-4

 

ÅRET 1996

Generalforsamlingen for 1996 ble holdt på Rica Olrud Hotell, Hamar den 24. februar.

Det nye styret i klubben er:

Formann: Grete Gundersen                               1. styremedlem: Geir Arne Myhre

Nestformann/sekr: Odd Sjåvåg                        2. styremedlem:Tor Arne Koppegodt

Kasserer: Wenche K. Fagerlid                         Redaktør: Sverre Lyngås

Lokalavdelingene har vært svært aktive også dette året.            Østfold-avdelingen har hatt vårtreff på Fredriksten Festning den 24. – 26. mai og sommertreff i Spydeberg den 15. juni i tillegg til vanlige medlemsmøter.
Buskerud-avdelingen har hatt treff på Hokksund Båt & Camping den 14. – 16. juni.
Nordvestlands-avdelingen har hatt Nordvestlandstreff på Voldsdalen Camping i Ålesund den 14. - 16. juni.
Som man ser av overnevnte datoer ble det arrangert tre treff i PV-klubben samme helg, noe styret ble mye kritisert for da man anså at ”alle” mistet deltagere.  Styret ble pålagt å koordinere treff og møtedatoer så dette ikke skulle skje igjen.
Vestfold-avdelingen har vært på besøk hos NAF, på deres testestasjon i Tønsberg.  De har også vært på kjøretur gjennom Vestfold til Hokksund hvor de hadde hyggelig samvær med Buskerud-avdelingen og Oslo/Akershus-avdelingen.
Østfold-, Oslo/Akershus-, Buskerud- og Vestfold-avdelingene hadde en felles kjøretur til Motormuseet i Horten hvor i alt 29 biler deltok.

LANDSTREFFET 1996.

Landstreffet ble arrangert på Osensjøen Turistsenter i Trysil 2. -  4. august.  Dette var samme sted som forrige år, og det var fordi man var svært fornøyd både med plassen og servicen.
Deltakerne begynte å komme  allerede på torsdag, og i løpet av fredagen var de fleste ankommet.
Lørdag var det som vanlig rebusløp med 37 deltakere, det var marked og som vanlig fest på kvelden.
Søndag var treffets siste dag og det var tid for utstilling og delemarked. Her var i alt 70 biler utstilt i det fine været.

ÅRET 1997

Generalforsamlingen ble holdt på Vettre Hotell og Konferansesenter den 22. februar, og denne gang ble fem av seks byttet ut i styret.  Dette harmonerer jo ikke med klubbens lovverk, da halvparten av styret er på valg det ene året og resten året etter, men da flere av styremedlemmene hadde søkt avskjed, godkjente Generalforsamlingen dette, da nye kandidater var funnet.

Det nye styret i klubben er:

Formann: Helge Hjelm Nielsen                         1. styremedlem: Berit Peve

Nestformann/sekr.: Jack A. Andersen            2. styremedlem: Per T. Lysaker

Kasserer: Kim M. Berthelsen                            Redaktør: Sverre Lyngås

Lokalavdelingene har igjen vært svært aktive:

Oslo/Akershus-avdelingen har hatt to smøretreff, tre kjøreturer og vårmønstring samt juleavslutning.
Vestfold-avdelingen har hatt vårmønstring og sommeravslutning i tillegg til flere medlemsmøter.
Østfold-avdelingen har i år arrangert Landstreffet i Skjeberg, og i tillegg har de hatt kjøretur og sommeravslutning samt vanlige medlemsmøter.
Buskerud-avdelingen har hatt flere medlemsmøter.
Sørlands-avdelingen har hatt vårtreff, sommertreff og høsttreff samt vanlig medlemsmøter.
Det har vært PV-Gudstjeneste i Strømmen kirke også i år, et arrangement som har blitt et felles opplegg for alle, ikke bare for Oslo/Akershus-avdelingen, som er den avdelingen som har Strømmen i sitt nærområde.
Vi var også til  stede ved Svenska Volvo PV-klubbens 20-årsjubileum i Blekinge.

LANDSTREFFET 1997.

Landstreffet 1997 ble arrangert på Høysand Camping ved Skjeberg, og dette treffet, som igjen ble et vellykket treff, med alle ingredienser, oppmøte på fredag kveld og natt, rebusløp og festmiddag med dans på kvelden og utstilling og marked på søndag.

ÅRET 1998

Generalforsamlingen ble igjen avholdt på Vettre Hotell, Asker.

Det nye styret i klubben er:

Formann: Helge Hjelm Nielsen                         1. styremedlem: Berit Peve

Kasserer: Kim M. Berthelsen                            2. styremedlem: Per T. Lysaker 

Som man kan se ble ikke nestformann/sekretær og redaktør valgt.  Man måtte derfor innkalle til ekstraordinær generalforsamling senere.
Som vanlig ble det arrangert diverse treff og samlinger i regi av lokalavdelingene.
Oslo/Akershus-avdelingen har hatt sine tradisjonelle smøretreff.
Sørlands-avdelingen har også hatt smøretreff.
Østfold-avdelingen har hatt flere møter samt at man har vært på kjøretur og busstur til VROM i Gøteborg.
Som et samarbeid med Amazonklubben arrangerte Oslo/Akershus-avdelingen, Buskerud-avdelingen, Vestfold-avdelingen og Østfold-avdelingen en felles mønst-ring med kjøretur og besøk på Teknisk Museum i Oslo og Motormuseet på Strømmen.
Den etter hvert så tradisjonelle PV-Gudstjenesten i Strømmen kirke ble også besøkt av mange.

LANDSTREFFET 1998.

Landstreffet 1998 ble holdt på Leira i Valdres, og allerede tidlig i uka kom flere deltakere.  Fredag var likevel den store ankomstdagen.
Lørdag var det som vanlig rebusløp og et lite delemarked før man gikk løs på den ekstraordinære generalforsamlingen.  Her skulle det velges nestformann/sekretær og redaktør. Her ble Anne Cecilie Håland valgt til nestformann/sekretær og Sverre Lyngås ble valgt til redaktør.
Rebusløpet gikk greit med mange artige poster.  Til slutt på lørdag var det festmiddag med dans ut i de små timer.
Søndagens utstilling ble velsignet med flott vær, og de utstilte bilene skinte om kapp med sola.
Avslutningen med premieutdeling var siste post på programmet før alle dro hver til sitt.

mres-1

ÅRET 1999

Etter at det var fremsatt kritikk til valg av avvikling av klubbens Generalforsamlinger, tok man og beregnet hvor ”midt i Norge” ble ut fra hvor medlemsmassen bodde, og man havnet på Kongsberg og området der omkring.  Disse beregningene var tatt ut fra både bosted, kjørelengde og kjøretid.  Til slutt ble generalforsamlingen holdt på Eiker Gjestegård mellom Hokksund og Drammen den 27. februar.

Det nye styret i klubben er:

Formann: Helge Hjelm Nielsen                         1. styremedlem: Rolf Kirkemo

Nestformann/sekr: Erik Karlsen                       2. styremedlem: Per T. Lysaker

Kasserer: Kim M. Berthelsen                            Redaktør: Sverre Lyngås

Også 1999 var et aktivt år for lokalavdelingene:

Sørlands-avdelingen har hatt vårtur til Solås i tillegg til å arrangere landstreffet.
Vestfold-avdelingen har blant annet hatt kjøretur sammen med Tønsberg Automobilklub til Fossesholm Herregård i Vestfossen.  De har også vært på kjøretur med besøk hos en av medlemmene; Tore Therkelsen i Hvarnes.
PV-klubben har også hatt stand på Ekeberg-markedene, og mange av med-lemmene var med på PV-Gudstjenesten i Strømmen kirke.

LANDSTREFFET 1999.

Her var det Sørlands-avdelingen som sto som arrangør sammen med styret i PV-klubben.  Treffplassen var Sørlandet Feriesenter ved Risør.
Lørdag var som vanlig den store aktivitetsdagen med rebusløp og delemarked. Rebusløpet gikk først med mange morsomme poster og flotte småveier.  Etter delemarkedet var det avreise til festen som var lagt til Vegarheim som lå ca. 3 mil unna campingen.  Det var satt opp buss, så det var ingen problemer med å finne frem.  Her ble det servert mat og drikke før det ble spilt opp til dans.  Dessverre var det en god del av treffdeltakerne som valgt å bli igjen på campingen, men også de hadde en trivelig kveld.
Søndag var som vanlig satt av til utstilling, men her hadde dessverre værgudene en annen mening.  Regnet pøste ned, og utstillingsplassen ville ikke tåle å bli kjørt på, så man valgte å avlyse utstillingen.  Dette var nok en riktig avgjørelse, men det var ikke alle som likte det.  Alt i alt var også dette et vellykket landstreff.

ÅRET 2000

Så var det igjen blitt tid for et jubileumsår, idet klubben i 2000 runder 20 år.  Generalforsamlingen dette året ble flyttet fra Buskerud til Vestfold og Sandefjord Motorhotell.  Dette var forholdsvis sentralt det også, etter de beregninger som ble gjort foran forrige generalforsamling, samtidig som det var gode komunikasjonsmuligheter med både E-18, jernbane og Torp flyplass i nær-området, samt at overnattingsmulighetene selvsagt var til stede.  Men, nær sagt som vanlig, glimret folket med sitt fravær, kun 36 personer, av nær 1250, møtte opp.  Nå skal det sies at dette er ”normalt”. 

Styret for jubileumsåret ble slik:

Formann: Helge Hjelm Nielsen                         1. styremedlem: Rolf Kirkemo

Nestformann/sekr.: Erik Karlsen                      2. styremedlem: Per T. Lysaker

Kasserer: Knut Bjerke                                        Redaktør: Sverre Lyngås

Et nytt styremedlem fikk vi denne gang, og det var i det viktige kasserervervet som Knut Bjerke takket ja til. 

LANDSTREFFET 2000.

Klubben avholdt sitt landstreff i år på en høyst uvanlig tid.  Det har jo vært av-holdt i august hvert eneste år.  Vi luktet litt på ”gamle minner” og hadde et håp om at det skulle være mulig å arrangere et jubileumstreff på Morokulien.  Dessverre var alle helgene i august opptatt der, det skulle avholdet et annet biltreff der, blant annet.  Vi søkte da andre tidspunkter og igjen kolliderte vi på tiden da på Spydeberg-treffet og PV-Gudstjensten skulle gå av stabelen på den planlagte helg, så hele treffet ble flyttet til pinsen.
Stedet i år var Austbygde i Tinn kommun i Telemark, og Sandviken Camping skulle være vårt vertskap på overnattingssiden, mens Tinnsoldaten skulle huse oss når det gjaldt bevertning.  Dette samarbeidet fungerte meget godt.
Treffet ellers ble jo avholdt med ankomst fredag kveld- og natt, ja noen hadde sogar kommet på torsdag.  Grilling og kos ordnet det seg med på kvelden.
Lørdag var det et trist vær, men rebusløpet ble gjennomført med tur omkring Austbygde og opp til Rjukan.  På lørdag kveld var det jubileumsfest med koldtbord, premieutdeling, dans og utlodning. Søndag var det utstilling i godt vær, og det var et rikelig antall biler som stilte opp, både for fremvisning og for å sanke poeng om beste bil i sin klasse.  Etter premieutdelingen var det satt i stand et medlemsmøte, og et tredve-talls personer møtte opp.  Noen hadde valgt å droppe møtet, mens andre allerede hadde satt kursen hjemover. Mandag, andre pinsedag, var opprinnelig siste treffdag, og det var et hyggelig knippe treffdeltagere som var over til denne dag.
Vi tok farvel med hverandre utover dagen og vi takket for oss på de respektive plasser hvor vi hadde overnattet og spist.

PV-MAGAZINET 2000.

Men vi hadde jo et jubileumsår, og hva skal klubben gi seg selv, eller hva skal styret gi til medlemmene som alle har glede av?  Skulle vi ha en egen vare i klubbens rekivisita, det tenkte vi i hvert fall på, men valget falt på å utøke klubbladet vårt, fra 40 til 52 sider.  Det ville i hvert fall alle få tilgang til, ikke en klubbrekivisita som ble utsolgt, eller reduserte priser på en tur eller et treff som det ikke passet alle å være med på.  Ikke bare fikk alle medlemmene oppmerk-somheten fra klubben, nei de fikk den til og med seks ganger, da dette noe tykkere medlemsblad selvsagt skulle vedvare i hele jubileumsåret.

AKTIVITETER ELLERS.

Ellers så har jo lokal-avdelingene sine møter og treff i jubileumsåret.  Til nå har det vært avholdt tre smøretreff rundt omkring, det har vært vårturer, sommerturer, rebusløp, vi har deltatt på markeder og representert klubben, i det hele tatt så har vårt første halvår i jubileumsåret vært ganske så aktivt, og vi takker våre medlemmer for den gode responsen og tilbakemelding som er gitt oss, både ved deltakelse og bidrag til klubbavisa.