Vi ønsker å takke alle for i år. Takk for alle bidrag, små og store, som holder hjulene i gang. Alt fra arrangementer, delesalg og gode råd.
Vi ø
nsker alle
PV_nisser
GOD JUL OG GODT NYTT ÅR!

Ønsker du en hverdag med smil og vink i disse tider?

Bruk PVn eller Duetten når du kan!
Det skaper glede både for deg selv og andre.